Positiviteit Scoort: Plezierpunten

Positiviteit in en om de wedstrijd zorgt voor plezier en positieve ontwikkeling van het team/ de spelers. En een betrokken, opbouwende sfeer zowel in als langs het veld, geeft de spelers energie (zie filmpjes met de spelers aan het woord).
Kinderen geven highfive Het gaat de spelers immers niet alleen om ‘winnen’, maar ook en vooral om het plezier. Als ze plezier hebben in de sport, dan blijven ze zin hebben in de trainingen en de wedstrijden en blijven ze langer sporten.

Daarom hebben we de Plezierpunten ontwikkeld: punten die de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd invult, na overleg met de spelers van het (thuisspelende) team.

Die Plezierpunten worden samengesteld op basis van antwoorden over de wedstrijdsfeer, zoals team en scheids die hebben ervaren. Het gedrag en de positieve betrokkenheid van de verschillende partijen op en om het veld spelen daarbij een rol.

Zo kan een team in de wedstrijd niet alleen goals, maar ook plezierpunten scoren!